VW slutrör
Ett avgaser finns i alla bränsledrivna fordon. Så både bilar, motorcyklar, traktorer och mer har en. Ett avgassystem består av flera olika komponenter som VW slutrör. På ett förenklat sätt kan man säga att avgaser avger ämnen från förbränningsmotorn. Dessa ämnen har dock först gått igenom en katalysator, vilket gör ämnena mycket mindre skadliga. Som ett resultat är avgaserna inte lika skadliga för människor och miljö.

Idag har faktiskt utvecklingen av avgassystem kommit så långt att föroreningarna är så små att ämnena är praktiskt taget ofarliga. Detta har kommit långt i förhållande till bilens påverkan på miljön.